Sorte bærbare datamaskiner stablet i en haug
Dette tilbyr vi

Slik håndterer vi elektroniske lagringsmedier

Destruere materialer eller slette sensitiv informasjon?

Hvordan håndterer du sensitiv informasjon på best mulig måte når du ikke lenger trenger den? Skal du nøye deg med å slette selve informasjonen, eller skal du også destruere det fysiske materialet?

Personopplysninger, konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter – mange virksomheter må regelmessig se over hvordan de håndterer dataene sine, spesielt siden GDPR ble innført. Det kan også være nødvendig å håndtere det fysiske IT-utstyret og enten tømme og gjenbruke eller ødelegge for eksempel datamaskiner, harddisker og andre lagringsenheter. Sensitiv informasjon må ikke havne i feil hender. 

Når det er på tide å kvitte seg med sensitiv digital informasjon og utstyr, kan du enten slette den fra f.eks. harddisker eller datamaskiner, og på den måten gjenbruke/gjenbruke dyrt teknisk utstyr, eller så kan du ødelegge hele enheten med informasjon. Uansett hva du velger, er det viktig å håndtere dette på en sikker måte. Vi hjelper dere med å vurdere hva som er det mest hensiktsmessige alternativet for akkurat deres sensitive informasjon, og håndterer det deretter etter avtale.

Slette sensitiv digital informasjon

Sensitiv informasjon som er samlet inn på digitale enheter, kan slettes. Prosessene ser forskjellige ut avhengig av type enhet, noen ganger brukes avmagnetisering og noen ganger spesiell programvare. Formålet er alltid det samme – at all informasjon slettes fullstendig, og at de fysiske materialene deretter gjenvinnes eller gjenbrukes på den måten som passer best for den respektive enheten eller materialet. Ved avmagnetisering ødelegges den fysiske enheten, og materialet kan deretter gjenvinnes. Ved bruk av sletteprogramvare kan den fysiske enheten gjenbrukes i eksisterende tilstand. Hva som passer best for din situasjon og virksomhet, avgjør vi sammen.

Lokk til Stena Confidentials makuleringsbeholder

Destruere fysisk materiale som inneholder sensitiv informasjon  

Hvis du ikke ønsker å beholde IT-utstyret, kan du destruere det fullstendig. For å ødelegge såkalte minnemedier kan du først avmagnetisere eller på annen måte slette alle data, og deretter ødelegge det fysiske utstyret. Det kan for eksempel være bærbare datamaskiner eller harddisker, som males i en kvern slik at også det fysiske materialet blir makulert og ikke kan gjenskapes. Det eneste som blir igjen er finfordelt materiale av ulike slag, som vi deretter gjenvinner.  

Gjenbruk av elektronisk utstyr 

Hvis dere ikke lenger har bruk for det elektroniske utstyret, kan vi samle inn den utgåtte elektronikken og gjenbruke den på en måte som gagner både virksomheten og miljøet. Vi tar inn utstyret, tømmer det for data i en fullt sporbar prosess, kontrollerer hvilken del som kan selges videre og tar oss av salget. Vi håndterer et bredt spekter av elektronikk, inkludert brukte prosessorer, SSD-lagringsenheter, harddisker, bærbare datamaskiner, nettbrett, skjermer og mobiltelefoner. 

Sirkulær modell

Alt elektronisk avfall samles inn og transporteres trygt til vår sirkulære elektronikkavdeling ved Stena Nordic Recycling Center – et av Europas ledende gjenvinningsanlegg. Her kontrolleres alle brukte elektroniske produkter vi samler inn manuelt av våre eksperter. 

Etter strenge sikkerhetskontroller slettes all sensitiv og konfidensiell informasjon på en sikker måte, og produktet eller dets komponenter selges videre for gjenvinning. Alle elektroniske produkter som kan gjenvinnes, gjenvinnes, mens alle farlige materialer kasseres på en sikker måte.

Vil du snakke med en av våre eksperter om gjenvinningspotensialet til dine digitale enheter, uansett type og mengde?

Kontakt oss

Del artikkel