Datamaskiner som skal gjenbrukes av Stena Recycling
Dette tilbyr vi

Slik bidrar vi til en sirkulær økonomi

Nytt liv gjennom gjenvinning

Når gjenbruk ikke er aktuelt, for eksempel for eldre eller ødelagte datamaskiner, sørger vi for at de ulike materialene gjenvinnes. Datamaskiner, telefoner og nettbrett inneholder verdifulle metaller som med riktige metoder kan få nytt liv i nye produkter. Det samme gjelder plast, som kan bli råvare for nye plastprodukter. Gjennom samarbeid med Stena Recycling har Stena Confidential tilgang til avanserte prosesser med svært høy gjenvinningsgrad.

Også for papir streber vi etter så stor gjenvinningsgrad som mulig. Gjenvinning av papir sparer trær, men også andre ressurser, og det sparer energi som ellers brukes når nytt papir produseres av treråvarer.

Energigjenvinning skaper varme og elektrisitet

Papirfibre kan bare gjenvinnes et begrenset antall ganger, og noen plasttyper og andre materialer er overhode ikke egnet for gjenvinning til nye materialer. Da er energigjenvinning et godt alternativ. Papir og plast inneholder verdifull energi og kan derfor med fordel brukes i varmekraftverk som genererer elektrisitet og fjernvarme til husholdninger og industri. Dagens moderne forbrenningsanlegg har svært avansert røykgassrensing. De er også underlagt streng miljølovgivning og myndighetskontroll. Derfor er energigjenvinning gjennom forbrenning av avfall et godt alternativ, ikke minst sammenlignet med forbrenning av fossile råvarer som kull og olje.

Del artikkel