Lokkene på flere Stena Confidential-beholdere
Det sikreste valget.

Sikker destruksjon og bærekraftig håndtering av konfidensielt materiale

Sikker og sporbar destruksjon i sirkulært kretsløp. Vi henter og håndterer det sensitive materialet ditt til informasjonen er helt slettet og det fysiske materialet er gjenvunnet og foredlet. Vi er eksperter på sikkerhet og lager løsninger ut fra virksomhetens behov. Våre godt innarbeidede logistikkløsninger bidrar til å redusere CO2-utslippene. Sikkert, sporbart og sirkulært.

Våre tjenester

Mann med caps som holder på en sikker beholder med en lastebil i bakgrunnen

Sikker henting og transport

Sikker henting og transport er en avgjørende del av håndteringen av konfidensielle dokumenter og elektronikk som inneholder sensitive data.
En medarbeider i Stena Confidential som håndterer elektronisk materiale

Sporbar destruksjon

Sikkerhet og sporbarhet har høyeste prioritet når vi får tillit til å håndtere dine hemmeligheter.
Datamaskiner som skal gjenbrukes av Stena Recycling

Slik bidrar vi til en sirkulær økonomi

Fra henting til destruksjon, og videre til gjenbruk, overvåkes nøye i hvert trinn. Med Stena Confidential bidrar vi i samarbeid med deg aktivt til en sirkulær økonomi.
Makulert papir

Sikker destruksjon av sensitive dokumenter

Trygghet for at kunderegistre og pasientjournaler er beskyttet mot uønsket tilgang og gjenoppretting.

Har dere behov for å kassere dokumenter som inneholder sensitiv informasjon eller håndtere papirer med konfidensielt innhold? Vi tilbyr en pålitelig løsning for sikker destruksjon av papir, som garanterer at materialet ikke havner i feil hender og ikke kan gjenskapes.

Sorte bærbare datamaskiner stablet i en haug

Sikker destruering av elektroniske minner

Garantert sletting og destruksjon for å sikre at dine elektroniske minnemedier behandles på en sikker måte og at ingen sensitiv informasjon blir igjen.

Vi tilbyr virksomheten din en trygg løsning for å gjennomgå og trygt kassere alt IT-utstyr. Gjennom destrueringen blir det umulig å gjenskape data, noe som sikrer en trygg håndtering av dine digitale aktiva.

Makulerte klær

Destruksjon av produkter og annet materiale

Effektiv håndtering av konfidensialitet rundt uniformer, tekstiler, roboter og prototyper er avgjørende for å beskytte bedriftens intellektuelle eiendom og forhindre uønsket informasjonsspredning.

Har du varepartier, tekstiler eller uniformer som ikke lenger skal brukes? Trenger du å kvitte deg med varemerkebeskyttet materiale eller produkter som er hemmeligstemplede? Stena Confidential tilbyr sikre og pålitelige løsninger for permanent destruksjon av slikt materiale.

En ansatt i Stena Confidential som legger papir i en beholder

Verdt å vite om sensitiv informasjon

Alle organisasjoner har ulike typer sensitivt materiale.

Ofte handler det om personopplysninger og forretningskritisk informasjon. Som du vet, kan det få store økonomiske konsekvenser hvis slik informasjon kommer på avveie. I tillegg kan det skade tilliten til selskapet ditt. Vår oppgave er å forhindre at dette skjer.

Siste nytt

En Stena Confidential-ansatt som holder i en beholder ved en lastebil

En karriere hos Stena Confidential

Vi jobber for å skape trygge løsninger og bidra til en bærekraftig fremtid.

Er du interessert i sikkerhet og bærekraftige virksomheter? Vil du jobbe i et selskap som verdsetter hverandre, kundene våre, ressursene våre og samfunnet. Da er Stena Confidential den perfekte arbeidsplassen for deg. Vi prioriterer å investere i våre ansatte og kan gi deg utviklingsmuligheter og andre muligheter til å utvikle deg i jobben din.