En haug med malt konfidensielt materiale
Dette tilbyr vi

Hvorfor Stena Confidential?

En ansatt i Stena Confidential som legger papir i en beholder

Slik jobber vi

Sikker henting

Vi leverer en sikker beholder. Når den er full, erstattes den av en ny beholder av våre sikkerhetsklassifiserte sjåfører. Vi tilbyr henting etter en planlagt tidsplan eller når du kontakter oss. Velg den metoden som passer deg best.

Sporbar destruksjon

Vi sørger for at informasjonen blir fullstendig destruert. Det skjer enten i vår destruksjonsbil på stedet, eller på nærmeste anlegg. Deretter utsteder vi et destruksjonssertifikat for å sikre sporbarhet gjennom hele prosessen.

Sirkularitet

Sensitiv informasjon må destrueres, men det fysiske materialet må gjenbrukes. Ressursene er uendelige, og vi har ikke råd til å la dem gå til spille. Vi sikrer at alt tømt materiale tas vare på på best mulig måte.

Vi gjenvinner, foredler og gjenbruker

Slik at potensialet til hvert brukte materiale gjenbrukes på beste måte for å redusere belastningen på våre begrensede naturressurser.

Vi sørger ganske enkelt for at verken sensitiv informasjon eller materiale etterlater uønskede spor.

Del artikkel