Svarta bärbara datorer staplade på hög
Vad vi erbjuder

Så hanterar vi elektroniska minnesmedia

Destruera material eller radera känslig information?

Hur hanterar man känslig information på bästa sätt när man inte längre behöver den? Ska man nöja sig med att radera själva informationen, eller ska man även destruera de fysiska materialen?

Personuppgifter, sekretessbelagd information eller företagshemligheter – många verksamheter behöver regelbundet se över hur de hanterar sin data, särskilt sedan GDPR infördes. Man kan också behöva hantera sin fysiska IT-utrustning och antingen tömma och återanvända eller förstöra till exempel datorer, hårddiskar och andra lagringsenheter. Känslig information får inte hamna i orätta händer. 

När det är dags att göra sig av med känslig digital information och utrustning kan man antingen radera den från tex hårddiskar eller datorer, och på så sätt återanvända/återbruka dyrbar teknisk utrustning, eller så kan man destruera hela enheten som innehåller informationen. Oavsett vad man väljer är det viktigt att man hanterar detta på ett säkert sätt. Vi hjälper er att bedöma vilket det lämpligaste alternativet för just er känsliga information är och hanterar det sedan enligt överenskommelse.

Radera känslig digital information

Känslig information som samlats på digitala enheter kan raderas. Processerna ser olika ut baserat på vilken slags enhet det rör sig om, ibland används avmagnetisering och ibland särskilda programvaror. Syftet är alltid detsamma – att all information raderas fullständigt och att de fysiska materialen sedan återvinns eller återbrukas på det sätt som passar respektive enhet eller material bäst. Vid avmagnetisering förstörs den fysiska enheten och materialet kan sedan återvinnas. Vid användning av raderande programvaror kan den fysiska enheten återanvändas i befintligt skick. Vad som passar er situation och verksamhet bäst avgör vi tillsammans.

Lock av Stena Confidential's sekretesskärl

Destruera fysiska material med känslig information  

Ska man inte behålla sin IT-utrustning kan man destruera den fullständigt. För att destruera så kallad minnesmedia kan man först avmagnetisera eller på annat sätt radera all data, och sedan förstöra den fysiska utrustningen. Det kan till exempel vara laptops eller hårddiskar, som mals i en kvarn så att även det fysiska materialet blir makulerat och inte går att återskapa. Det enda som blir kvar är finfördelat material av olika slag, som vi sedan återvinner.  

Återanvändning av elektronisk utrustning 

Om ni inte längre har användning för er elektroniska utrustning kan vi samla in den uttjänta elektroniken och återanvända/återbruka den på ett sätt som gynnar både ert företag och miljön. Vi tar in utrustningen, tömmer den på data i en fullt spårbar process, kontrollerar vilken del som kan säljas vidare och tar hand om försäljningen. Vi hanterar ett brett utbud av elektroniskt avfall, inklusive begagnade processorer, SSD-lagringsenheter, hårddiskar, bärbara datorer, surfplattor, bildskärmar och mobiltelefoner. 

Cirkulär modell

Allt elektronikavfall samlas in och transporteras säkert till vår cirkulära elektronikavdelning på Stena Nordic Recycling Center – en av Europas ledande återvinningsanläggningar. Här kontrolleras alla begagnade elektroniska produkter vi samlar in manuellt av våra experter. 

Efter rigorösa säkerhetskontroller raderas all känslig och konfidentiell information på ett säkert sätt och produkten eller dess komponenter säljs vidare för återvinning. Alla elektroniska produkter som kan återvinnas återvinns, medan alla farliga material kasseras på ett säkert sätt.

Vill du prata med en av våra experter om återvinningspotentialen av dina digitala enheter, oavsett sort och kvantitet?

Kontakta oss

Dela artikel