En hög av malet sekretessmaterial
Vad vi erbjuder

Varför Stena Confidential?

En Stena Confidential anställd som lägger in papper i ett kärl

Så jobbar vi

Säker hämtning

Vi levererar ett säkert kärl. När det är fullt ersätts det med ett tomt, av våra säkerhetsklassade chaufförer. Vi erbjuder hämtning enligt ett planerat schema eller när du tar kontakt. Välj den metod som passar dig bäst.

Spårbar destruktion

Vi säkerställer att informationen blir fullständigt destruerad. Det sker antingen på plats i vår destruktionsbil, eller på närmaste anläggning. Sedan utfärdar vi ett destruktionsintyg för att garantera spårbarhet genom hela processen.

Cirkularitet

Känslig information måste destrueras, men de fysiska materialen måste återbrukas. Resurserna är ändliga och vi har inte råd att låta dem gå till spillo. Vi säkerställer att samtliga tömda material tas tillvara på bästa sätt.

Vi återvinner, förädlar och återbrukar

Så att potentialen i varje förbrukat material tas tillvara på bästa sätt för att minska påfrestningen på våra ändliga naturresurser.

Vi ser helt enkelt till att varken hemligheter eller material lämnar oönskade spår.

Dela artikel