Strimlade kläder
Vad vi erbjuder

Destruktion av produkter och övriga material

Lock av Stena Confidential's sekretesskärl

Behöver du göra dig av med produkter på ett säkert sätt? 

På Stena Confidential kan vi på ett säkert sätt sekretesshantera dina produkter - oavsett vilken storlek de har, vilka volymer det gäller eller vilket material de är gjorda av. Vi kan destruera dina produkter fullständigt säkert och utan att de kan återskapas. 

Prata med oss så diskuterar vi fram den rätta lösningen som passar dig. Vi har kompletta lösningar som säkerställer att du får den tryggaste hanteringen på marknaden.  

Säkra transporter och spårbar destruering

Utefter dina behov kan vi hämta dina produkter och packa dem i säkra kärl och med hjälp av säkra transporter transporterar vi dem till någon av våra filialer. Där destruerar vi dina produkter, men i vissa fall kan vi även använda våra våra mobila destrueringssystem.  

Processen sker automatiserat genom radering av minnesmedia i de fall sådan finns och genom krossning och malning. Du får ett destruktionsintyg som garanterar att allt är totalt makulerat och omöjligt att återställa när vi är klara.  

Ditt sekretessmaterial återvinns sen och hamnar på nytt i det cirkulära kretsloppet. På så sätt bidrar du till att spara energi och minska koldioxidutsläppen. 

Dela artikel