Man med keps som håller i ett säkerhetskärl med en lastbil i bakgrunden
Vad vi erbjuder

Säker hämtning och transport av ditt konfidentiella material

Säker transport med specialutrustade lastbilar 

Våra lastbilar är utrustade med avancerade säkerhetsåtgärder för att säkerställa att ditt konfidentiella avfall når sitt mål utan risk. Specialutrustning och larm används för att upprätthålla säkerheten under hela transportprocessen. Med ett digitalt kontrollsystem följer vi varje sekretesskärl hela vägen från dina lokaler till våra anläggningar. 

Trygghet genom säkerhetscertifierad personal

Vår säkerhetscertifierade personal är nyckeln till en säker hantering från hämtning till destruktion.

Varje individ har:

Skrivit under en sekretessförbindelse

Varje individ har:

Genomgått säkerhetsutbildning

Varje individ har:

Kontrollerats genom registerutdrag hos Rikspolisstyrelsen och Kronofogden

Sammanfattningsvis: Tack vare dedikerad och certifierad personal, och noga avvägda säkerhetsåtgärder, kan du känna dig trygg i att hämtning och transport görs på bästa sätt och att vi säkrar integriteten för ditt konfidentiella material.

Så destruerar vi ditt konfidentiella material 

Dela artikel