En Stena Confidential anställd som hanterar elektronikmaterial
Vad vi erbjuder

Spårbar destruktion – för din säkerhet

Destruktion i vår anläggning

När ditt material ska destrueras i vår anläggning ser vi först till att hämta och transportera på ett säkert sätt.

Läs mer om säker hämtning och transport

Med vårt digitala kontrollsystem följs varje sekretessbehållare noggrant från ditt företag till våra anläggningar, en nödvändighet för säkerheten och spårbarheten. I våra anläggningar sker destruktionen skyndsamt och under fullständig kontroll. Elektronik och minnesmedia raderas, hemliga prototyper förstörs i automatiserade processer, pappersdokument fragmenteras. Varje steg i processen följs av kontrollsystemet, och noteras i ditt destruktionsintyg. 

Miljövänlig återvinning efter destruktion

All fullständig destruktion avslutas med att materialen i pappersdokument, elektronik eller andra produkter mals ner till små fragment och partiklar. Materialen separeras sedan för att kunna återvinnas. Stena Confidential strävar inte bara efter högsta säkerhet för ditt konfidentiella material, utan arbetar aktivt för ett hållbart samhälle där material cirkuleras för att spara resurser och energi. Återvunna material kan bli nya produkter eller användas för att skapa energi som behövs i samhället. 

Läs mer om hur vi jobbar cirkulärt

Dela artikel