Datorer som ska bli återbrukade av Stena Recycling
Vad vi erbjuder

Så bidrar vi till en cirkulär ekonomi

Nytt liv genom återvinning 

När återbruk inte är aktuellt, exempelvis när det handlar om äldre eller trasiga datorer, ser vi till att de olika materialen återvinns. Datorer, telefoner och läsplattor innehåller värdefulla metaller som med rätt metoder kan få nytt liv i nya produkter. Samma sak gäller plasten, som kan bli råvara för nya plastprodukter. Genom samarbete med Stena Recycling har Stena Confidential tillgång till avancerade processer med mycket hög återvinningsgrad.  

Även för papper strävar vi efter återvinning så långt det är möjligt. Återvinningen av papper sparar träd, men också andra resurser och det sparar energi som annars används när nytt papper tillverkas från träråvara.  

Energiåtervinning skapar värme och el

Pappersfiber kan bara återvinnas ett begränsat antal gånger, och vissa plaster och andra material lämpar sig inte alls för att återvinnas till nya material. Då är energiåtervinning ett bra alternativ. Papper och plast innehåller värdefull energi och kan därför med fördel användas i värmekraftverk som genererar elektricitet och fjärrvärme till hushåll och industrier. Dagens moderna förbränningsanläggningar har mycket avancerad rökgasrening. De lyder också under hård miljölagstiftning och kontroll från myndigheter. Därför är energiåtervinning genom att förbränna avfall ett bra alternativ, inte minst jämfört med förbränning av fossila råvaror som kol och olja.  

Dela artikel