Kontakt os
Computere, der skal genbruges af Stena Recycling
Hvad vi tilbyder

Sådan bidrager vi til en cirkulær økonomi

Nyt liv gennem genanvendelse 

Når genbrug ikke er aktuelt, f.eks. når det drejer sig om ældre eller ødelagte computere, sørger vi for, at de forskellige materialer genanvendes. Computere, telefoner og tablets indeholder værdifulde metaller, som med de rigtige metoder kan få nyt liv i nye produkter. Det samme gælder plasten, som kan blive råvare til nye plastprodukter. Gennem samarbejdet med Stena Recycling har Stena Confidential adgang til avancerede processer med en meget høj genanvendelsesgrad.  

Papir stræber vi også så vidt muligt efter at genanvende. Genanvendelse af papir sparer træer, men også andre ressourcer, og det sparer energi, som ellers bruges, når nyt papir fremstilles af træråvarer.  

Energigenvinding skaber varme og el

Papirfibre kan kun genanvendes et begrænset antal gange, og visse plastmaterialer og andre materialer er slet ikke egnede til at blive genanvendt til nye materialer. Da er energigenvinding et godt alternativ. Papir og plast indeholder værdifuld energi og kan derfor med fordel anvendes i kraftvarmeværker, der producerer elektricitet og fjernvarme til husholdninger og industrier. Dagens moderne forbrændingsanlæg har meget avanceret røggasrensning. De er også underlagt streng miljølovgivning og myndighedskontrol. Derfor er energigenvinding ved forbrænding af affald et godt alternativ, ikke mindst sammenlignet med forbrænding af fossile råvarer som kul og olie  

Del artikel