Dette tilbyr vi

Sporbar destruksjon – for din sikkerhet

Destruksjon på anlegget vårt

Når materialet ditt skal destrueres på anlegget vårt, sørger vi først for å hente og transportere det på en sikker måte.

Les mer om sikker henting og transport

Med vårt digitale kontrollsystem følges hver makuleringsbeholder nøye fra din bedrift til våre anlegg, noe som er nødvendig for sikkerheten og sporbarheten. På våre anlegg skjer destruksjonen raskt og under full kontroll. Elektronikk og minnemedier slettes, hemmelige prototyper destrueres i automatiserte prosesser og papirdokumenter fragmenteres. Hvert trinn i prosessen følges av kontrollsystemet, og noteres i destruksjonssertifikatet ditt.

Miljøvennlig gjenvinning etter destruksjon

All fullstendig destruksjon avsluttes med at materialene i papirdokumenter, elektronikk eller andre produkter males ned til små fragmenter og partikler. Materialene separeres deretter for å kunne gjenvinnes. Stena Confidential streber ikke bare etter høyeste sikkerhet for ditt konfidensielle materiale, men arbeider aktivt for et bærekraftig samfunn der materialer sirkuleres for å spare ressurser og energi. Gjenvunnede materialer kan bli nye produkter eller brukes til å skape energi som er nødvendig i samfunnet.

Les mer om hvordan vi jobber sirkulært

Del artikkel