Makulerte klær
Dette tilbyr vi

Destruksjon av produkter og annet materiale

Lokk til Stena Confidentials makuleringsbeholder

Trenger du å avhende produkter på en sikker måte?

Hos Stena Confidential håndterer vi dine konfindensielle produkter på en sikker måte – uansett størrelse, volum eller materiale. Vi destruerer produktene dine på en fullstendig sikker måte og uten at de kan gjenskapes.

Ta kontakt med oss, så blir vi enige om den riktige løsningen for deg. Vi har komplette løsninger som sørger for at du får den sikreste håndteringen på markedet.

Sikker transport og sporbar destruering

Ut fra dine behov kan vi hente produktene og pakke dem i sikre beholdere, og ved hjelp av sikker transport transporterer vi dem til en av våre anlegg. Der destruerer vi produktene, men i noen tilfeller kan vi også bruke våre mobile destrueringssystemer.

Prosessen skjer automatisk gjennom sletting av minnemedier, hvis slike finnes, og ved knusing og kverning. Du får et destruksjons sertifikat som garanterer at alt er fullstendig makulert og umulig å gjenopprette når vi er ferdige.

Det konfidensielle materialet ditt blir deretter gjenvunnet og havner på nytt i det sirkulære kretsløpet. På denne måten bidrar du til å spare energi og redusere karbonutslippene.

Del artikkel